Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer
Cách gọi từ Việt Nam đi quốc tế:
Từ điện thoại bàn (hoặc điện thoại di động) bấm số điện thoại quốc tế :
       1718 + 00 + CC + AC + SN
  • 1718: là đầu số truy cập dịch vụ.
  • 00 : mã truy nhập gọi đi quốc tế
  • CC (Country Code) : mã nước cần gọi
  • AC (Area code) : mã vùng của nước cần gọi
  • SN (Subscribe Number) : số máy điện thoại cần gọi

Ví dụ :
Bấm số 1718 00 1 303 337 2500 để gọi đến Mỹ.

Bảng giá gọi từ Việt Nam đi quốc tế:
Giá cước gọi từ Việt Nam đi một số nước:

Gọi đi Cố Định Di Động
Mỹ
(United States)
1350 đồng/phút 1350 đồng/phút
Canada
1350 đồng/phút 1350 đồng/phút
Trung quốc
(China)
1350 đồng/phút 1350 đồng/phút
Hồng Kông
(HongKong)
1500 đồng/phút 1450 đồng/phút
Ấn Độ
(India)
1450 đồng/phút 1450 đồng/phút
Malaysia
1650 đồng/phút 2450 đồng/phút
Hàn Quốc
(South Korea)
1900 đồng/phút 2650 đồng/phút
Úc
(Australia)
1500 đồng/phút 3450 đồng/phút
Singapore
1450 đồng/phút 1450 đồng/phút
Pháp
(France)
1500 đồng/phút 2980 đồng/phút
Thái Lan
(Thailands)
1450 đồng/phút 1450 đồng/phút


Các Quốc Gia khác... (Xem chi tiết)

(*) Lưu ý:
      - Đơn vị tính cước cuộc gọi: Block 6 giây.
      - Giá trên chưa bao gồm VAT.