Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer
Giá cước gọi về VN (qua tổng đài địa phương) đã bao gồm VAT
Gọi từ HN,HCM Khác
Mỹ 1251 1760
Canada 1251 1760
Pháp 1251 1760
Úc 1251 1760
Anh 1251 1760

Bảng giá cước gọi quốc tế của Fone1718:
  Mỹ (United States) 1350 1350
  Canada(Canada) 1350 1350
  Úc(Australia) 1500 3450
  Trung Quốc(China) 1350 1350
  Pháp(France) 1500 2980
  Hồng Kông(H.Kong) 1450 1450
  Ấn Độ(India) 1450 1450
  Hàn Quốc(S.Korea) 1900 2650
  Malaysia 1650 2450
  Singapore 1450 1450
  Thụy Điển 1500 3200
  Thái Lan 1450 1450
Đơn vị: VNĐ/phút (chưa VAT)
Đơn vị tính cước cuộc gọi block 6 giây.
Chi tiết

Các mệnh giá Thẻ Fone1718

     • Mệnh giá: 30.000 VNĐ
     • Thời hạn sử dụng: 360 ngày
     • Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
     • Mệnh giá: 50.000 VNĐ
     • Thời hạn sử dụng: 360 ngày
     • Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
     • Mệnh giá: 100.000 VNĐ
     • Thời hạn sử dụng: 360 ngày
     • Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
     • Mệnh giá: 200.000 VNĐ
     • Thời hạn sử dụng: 360 ngày
     • Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
     • Mệnh giá: 500.000 VNĐ
     • Thời hạn sử dụng: 360 ngày
     • Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
     • Mệnh giá: 1 triệu VNĐ
     • Thời hạn sử dụng: 360 ngày
     • Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
     • Mệnh giá: 10 triệu VNĐ
     • Thời hạn sử dụng: 360 ngày
     • Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ


Lưu ý Thời hạn sử dụng tài khoản Fone1718 :


     • Là 360 ngày tính từ thời điểm khách hàng nạp tiền vào tài khoản (áp dụng cho tất cả các mệnh giá).

     • Ví dụ : Bạn nạp thẻ vào ngày 1/1/2011 thì Thời hạn sử dụng là 26/12/2011.

     • Sau thời hạn này, tài khoản của khách hàng sẽ bị hệ thống HỦY toàn bộ.


Các mệnh giá Thẻ Fone1718 gọi 5 Quốc Gia

• Mệnh giá: 50.000 VNĐ
• Thời hạn sử dụng: 360 ngày
• Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
• Mệnh giá: 100.000 VNĐ
• Thời hạn sử dụng: 360 ngày
• Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
• Mệnh giá: 200.000 VNĐ
• Thời hạn sử dụng: 360 ngày
• Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ


Lưu ý Thời hạn sử dụng tài khoản Fone1718 :

     • Là 360 ngày tính từ thời điểm khách hàng nạp tiền vào tài khoản (áp dụng cho tất cả các mệnh giá).

     • Ví dụ : Bạn nạp thẻ vào ngày 1/1/2011 thì Thời hạn sử dụng là 26/12/2011.

     • Sau thời hạn này, tài khoản của khách hàng sẽ bị hệ thống HỦY toàn bộ.


Các mệnh giá Thẻ Fone1718 Việt-Lào

• Mệnh giá: 50.000 VNĐ
• Thời hạn sử dụng: 360 ngày
• Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
• Mệnh giá: 100.000 VNĐ
• Thời hạn sử dụng: 360 ngày
• Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ
• Mệnh giá: 200.000 VNĐ
• Thời hạn sử dụng: 360 ngày
• Thời hạn lưu hành: Được in trên thẻ


Lưu ý Thời hạn sử dụng tài khoản Fone1718 :

     • Là 360 ngày tính từ thời điểm khách hàng nạp tiền vào tài khoản (áp dụng cho tất cả các mệnh giá).

     • Ví dụ : Bạn nạp thẻ vào ngày 1/1/2011 thì Thời hạn sử dụng là 26/12/2011.

     • Sau thời hạn này, tài khoản của khách hàng sẽ bị hệ thống HỦY toàn bộ.