Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer
Hướng dẫn cách thêm / xóa số dùng chung tài khoản Fone1718
Mục đích: Quý khách có số phone A đã đăng ký sử dụng Fone1718, nay muốn cho phép số điện thoại B sử dụng Fone1718 để gọi đi quốc tế. Số điện thoại B là số điện thoại trong nước. Khi đó, Cước phí khi B gọi sẽ được trừ vào tài khoản 1718 của A.

Lưu ý
     • Số điện thoại B phải chưa kích hoạt Fone1718
     • Đăng ký tối đa 6 SĐT cùng sử dụng chung một tài khoản (1 số chủ và 5 số dùng chung).

Quý khách có thể thêm/xóa số điện thoại dùng chung bằng 1 trong 3 cách sau:
1. Gọi tới 1800 1264
     • Bấm phím 1 để nghe tiếng Việt
     • Bấm tiếp phím 3 để thêm số điện thoại dùng chung

2. Truy cập website http://fone1718.vn
     • Sau khi đăng nhập, Quý khách chọn mục “Thêm/bớt số điện thoại dùng chung” và làm theo hướng dẫn.

3. Nhắn tin
     • Từ điện thoại đã đăng ký sử dụng Fone1718, soạn tin:
DK1718 [SĐT] để thêm số điện thoại

hoặc XOA [SĐT] để xóa điện thoại

và gửi đến 8088 hoặc gửi đến 7095

Cách nhập số điện thoại dùng chung:
Số điện thoại ở Việt Nam:
    Nhập số điện thoại dùng chung bao gồm: Mã vùng + Số điện thoại. Nếu là số đi động thì nhập đầy đủ
     • Ví dụ: bạn có số di động 091122334, bạn nhập là 091122334. Trường hợp bạn có số điện thoại bàn 38248888 và ở TP.HCM, bạn nhập là 0838248888 (Trong đó số 08 đầu là mã vùng của TPHCM)